Video cắt vội "chỉ điểm" căn hầm giam thiếu nữ 158 ngày

Trung Quốc
Giúp đỡ song vợ ông chồng lạc đường, chị em sinh giỏi bụng không ngờ lâm vào bẫy bắt cóc tống tiền, bị tra tấn thể xác và ý thức suốt 158 ngày, năm 2011.

Bạn đang xem: Đừng quên các tội ác của đảng cộng sản trung quốc


URn
Oh
OFAYl
TXHj
Vpnd
Jg" alt="*">