Acre-foot mỗi giờ Acre-foot hàng năm Acre-foot hằng ngày Acre-foot từng phút Acre-foot từng tháng Acre-foot hàng tuần Acre-foot bên trên giây Acre-Inch mỗi giây Acre-Inch mỗi giờ Acre-Inch tưng năm Acre-Inch từng phút Acre-Inch từng tháng cỗ khối mỗi giây bộ khối từng giờ bộ khối mỗi năm cỗ khối từng ngày Bộ khối từng tháng bộ khối trên phút Centilit từng giờ Centilit hàng ngày Centilit mỗi phút Centilit trên giây Cumec Galông (Imperial) từng giây Galông (Imperial) từng giờ Galông (Imperial) hàng năm Galông (Imperial) từng ngày Galông (Imperial) từng phút Galông (Imperial) từng tháng Galông mỗi giờ Galông mỗi năm Galông hằng ngày Galông từng phút Galông hàng tháng Galông mỗi tuần Galông bên trên giây Gigalit mỗi năm Gigalit mỗi tháng Insơ khối mỗi phút Insơ khối bên trên giây Kilôgam mỗi giờ Kilôgam mỗi năm Kilôgam mỗi phút Kilôgam bên trên giây Kilô lít hàng ngày Kilô lít mỗi tháng Lít từng giây Lít mỗi giờ Lít mỗi năm Lít hàng ngày Lít mỗi phút Lít mỗi tháng Megalit từng giây Megalit mỗi giờ Megalit hàng năm Megalit hàng ngày Megalit từng phút Megalit từng tháng Mét khối từng giây Mét khối từng giờ Mét khối hằng ngày Mét khối từng phút Mét khối từng tháng Mét khối mỗi tuần Mét khối bên trên năm Mililit mỗi giờ Mililit hàng ngày Mililit mỗi phút Mililit trên giây Milimét khối mỗi giây nghìn triệu cỗ khối tưng năm Nghìn cỗ khối tưng năm Nghìn cỗ khối hàng ngày Nghìn bộ khối từng tháng Nghìn thùng từng giây ngàn thùng mỗi giờ ngàn thùng mỗi ngày Nghìn triệu bộ khối mỗi ngày Thùng chất lỏng hằng ngày Thùng mỗi dòng chảy ngày Thùng từng năm định kỳ biểu Thùng hàng ngày lịch biểu Thùng nước hàng ngày Triệu Acre-feet hàng năm Triệu bộ khối mỗi giờ Triệu bộ khối mỗi năm Triệu cỗ khối mỗi ngày Triệu bộ khối từng tháng Triệu thùng tưng năm Triệu thùng mỗi ngày Triệu thùng mỗi tháng Tỷ cỗ khối hàng năm
Acre-foot từng giờ Acre-foot mỗi năm Acre-foot hàng ngày Acre-foot từng phút Acre-foot từng tháng Acre-foot mỗi tuần Acre-foot trên giây Acre-Inch từng giây Acre-Inch mỗi giờ Acre-Inch mỗi năm Acre-Inch từng phút Acre-Inch từng tháng bộ khối mỗi giây bộ khối mỗi giờ cỗ khối mỗi năm bộ khối hằng ngày Bộ khối từng tháng cỗ khối trên phút Centilit từng giờ Centilit hàng ngày Centilit mỗi phút Centilit bên trên giây Cumec Galông (Imperial) từng giây Galông (Imperial) từng giờ Galông (Imperial) mỗi năm Galông (Imperial) hằng ngày Galông (Imperial) từng phút Galông (Imperial) từng tháng Galông mỗi giờ Galông mỗi năm Galông từng ngày Galông mỗi phút Galông mỗi tháng Galông mỗi tuần Galông trên giây Gigalit hàng năm Gigalit hàng tháng Insơ khối từng phút Insơ khối bên trên giây Kilôgam từng giờ Kilôgam mỗi năm Kilôgam mỗi phút Kilôgam bên trên giây Kilô lít hằng ngày Kilô lít hàng tháng Lít từng giây Lít mỗi giờ Lít tưng năm Lít hàng ngày Lít mỗi phút Lít từng tháng Megalit mỗi giây Megalit mỗi giờ Megalit hàng năm Megalit mỗi ngày Megalit từng phút Megalit mỗi tháng Mét khối mỗi giây Mét khối từng giờ Mét khối từng ngày Mét khối từng phút Mét khối hàng tháng Mét khối hàng tuần Mét khối bên trên năm Mililit từng giờ Mililit hằng ngày Mililit mỗi phút Mililit trên giây Milimét khối từng giây nghìn triệu bộ khối mỗi năm Nghìn cỗ khối tưng năm Nghìn bộ khối từng ngày Nghìn cỗ khối mỗi tháng Nghìn thùng từng giây ngàn thùng mỗi giờ ngàn thùng mỗi ngày Nghìn triệu cỗ khối mỗi ngày Thùng hóa học lỏng hằng ngày Thùng mỗi chiếc chảy ngày Thùng mỗi năm định kỳ biểu Thùng hàng ngày lịch biểu Thùng nước hàng ngày Triệu Acre-feet tưng năm Triệu cỗ khối từng giờ Triệu bộ khối mỗi năm Triệu bộ khối từng ngày Triệu cỗ khối từng tháng Triệu thùng mỗi năm Triệu thùng hàng ngày Triệu thùng mỗi tháng Tỷ cỗ khối hàng năm
Đổi
Công thức 8487 CFM
= 8487 / 0.5885777777777778 m3/h = 14419,5 m3/h
Mét khối từng giờ to cỗ khối trên phút

Cách chuyển từ bộ khối trên phút sang trọng Mét khối từng giờ

1 cỗ khối trên phút tương đương với 1,699 Mét khối mỗi giờ:

1 CFM = 1,699 m3/h


Ví dụ, ví như số bộ khối trên phút là (80), thì số Mét khối từng giờ sẽ tương đương với (135,92). Công thức: 80 CFM = 80 / 0.5885777777777778 m3/h = 135,92 m3/h

Bảng chuyển đổi Bộ khối trên phút thành Mét khối mỗi giờ

bộ khối trên phút (CFM) Mét khối mỗi giờ (m3/h)
1 CFM 1,699 m3/h
2 CFM 3,398 m3/h
3 CFM 5,097 m3/h
4 CFM 6,796 m3/h
5 CFM 8,4951 m3/h
6 CFM 10,194 m3/h
7 CFM 11,893 m3/h
8 CFM 13,592 m3/h
9 CFM 15,291 m3/h
10 CFM 16,99 m3/h
11 CFM 18,689 m3/h
12 CFM 20,388 m3/h
13 CFM 22,087 m3/h
14 CFM 23,786 m3/h
15 CFM 25,485 m3/h
16 CFM 27,184 m3/h
17 CFM 28,883 m3/h
18 CFM 30,582 m3/h
19 CFM 32,281 m3/h
20 CFM 33,98 m3/h
21 CFM 35,679 m3/h
22 CFM 37,378 m3/h
23 CFM 39,077 m3/h
24 CFM 40,776 m3/h
25 CFM 42,475 m3/h
26 CFM 44,174 m3/h
27 CFM 45,873 m3/h
28 CFM 47,572 m3/h
29 CFM 49,271 m3/h
30 CFM 50,97 m3/h
31 CFM 52,669 m3/h
32 CFM 54,368 m3/h
33 CFM 56,067 m3/h
34 CFM 57,766 m3/h
35 CFM 59,465 m3/h
36 CFM 61,164 m3/h
37 CFM 62,863 m3/h
38 CFM 64,562 m3/h
39 CFM 66,261 m3/h
40 CFM 67,96 m3/h
41 CFM 69,659 m3/h
42 CFM 71,358 m3/h
43 CFM 73,057 m3/h
44 CFM 74,756 m3/h
45 CFM 76,455 m3/h
46 CFM 78,154 m3/h
47 CFM 79,854 m3/h
48 CFM 81,553 m3/h
49 CFM 83,252 m3/h
50 CFM 84,951 m3/h
51 CFM 86,65 m3/h
52 CFM 88,349 m3/h
53 CFM 90,048 m3/h
54 CFM 91,747 m3/h
55 CFM 93,446 m3/h
56 CFM 95,145 m3/h
57 CFM 96,844 m3/h
58 CFM 98,543 m3/h
59 CFM 100,24 m3/h
60 CFM 101,94 m3/h
61 CFM 103,64 m3/h
62 CFM 105,34 m3/h
63 CFM 107,04 m3/h
64 CFM 108,74 m3/h
65 CFM 110,44 m3/h
66 CFM 112,13 m3/h
67 CFM 113,83 m3/h
68 CFM 115,53 m3/h
69 CFM 117,23 m3/h
70 CFM 118,93 m3/h
71 CFM 120,63 m3/h
72 CFM 122,33 m3/h
73 CFM 124,03 m3/h
74 CFM 125,73 m3/h
75 CFM 127,43 m3/h
76 CFM 129,12 m3/h
77 CFM 130,82 m3/h
78 CFM 132,52 m3/h
79 CFM 134,22 m3/h
80 CFM 135,92 m3/h
81 CFM 137,62 m3/h
82 CFM 139,32 m3/h
83 CFM 141,02 m3/h
84 CFM 142,72 m3/h
85 CFM 144,42 m3/h
86 CFM 146,11 m3/h
87 CFM 147,81 m3/h
88 CFM 149,51 m3/h
89 CFM 151,21 m3/h
90 CFM 152,91 m3/h
91 CFM 154,61 m3/h
92 CFM 156,31 m3/h
93 CFM 158,01 m3/h
94 CFM 159,71 m3/h
95 CFM 161,41 m3/h
96 CFM 163,11 m3/h
97 CFM 164,8 m3/h
98 CFM 166,5 m3/h
99 CFM 168,2 m3/h
100 CFM 169,9 m3/h
200 CFM 339,8 m3/h
300 CFM 509,7 m3/h
400 CFM 679,6 m3/h
500 CFM 849,51 m3/h
600 CFM 1019,41 m3/h
700 CFM 1189,31 m3/h
800 CFM 1359,21 m3/h
900 CFM 1529,11 m3/h
1000 CFM 1699,01 m3/h
1100 CFM 1868,91 m3/h

Cfm, rpm là các đơn vị được sử dụng phổ cập để đo lưu giữ lượng gió trong các loại quạt trong các số ấy có quạt trần. Quạt trần là 1 trong thiết bị được thực hiện phổ biến không chỉ là ở việt nam mà còn ở không hề ít các quần thể vực.

Tuy nhiên, gồm rất nhiều câu hỏi tại sao quạt trần trên nhà lại tất cả lưu lượng gió lớn hơn các các loại quạt thông thường khác tuy thế tiếng kêu lại khôn cùng êm ái là do quạt áp dụng 2 1-1 vị đo lường và thống kê đó là cfm với rpm. Vậy cfm, rpm là đơn vị gì? bí quyết đổi cfm sang /h như thế nào? Tham khảo bài viết dưới trên đây nhé!

Cfm, rpm là đơn vị gì?

Chắc hẳn đối với các kỹ năng viên về quạt quen thuộc gì đối với thắc mắc cfm, rpm à gì buộc phải không nào. Nhưng đối với những người lần đầu nghe cho tới cfm và rpm liệu tất cả biết cfm, rpm là đơn vị gì không? thứ nhất hãy cùng mày mò cfm là gì nhé.

Bạn đang xem: Đổi cfm sang m3/h

Cfm là tên viết tắt của cubic feet per minute tức là đơn vị dùng để đo lưu lượng gió vào một phút và đơn vị chức năng tính là feet khối. Để bình chọn lượng gió vạc ra từ quạt các hay ít người ta thường địa thế căn cứ vào đơn vị chức năng đo lưu giữ lượng gió cfm. Cfm là một đơn vị rất bổ ích không chỉ đo thể tích không khí mà đơn vị này còn dùng để đo tốc độ không khí chuyển động khi quạt ở bất cứ một trạng thái vận động nào. Thông thường ở mức độ cao của quạt trần chúng ta cũng có thể xem xét mức độ cfm lý tưởng nhất như sau:

Mức độ cfm vừa đủ 4000- 5000

Mức độ cfm khá: 5000- 7000

Mức độ cfm tốt: trên 7000

*

Cũng như đơn vị cfm, rpm cũng là 1 đơn vị được thực hiện phổ biến. Rpm là một đơn vị để tính số vận động tròn hoặc cũng hoàn toàn có thể tính tốc độ dịch rời của quạt trần trong một phút. Động cơ vận động càng nhiều và bạo dạn nếu rpm càng lớn nhưng lại dễ phát ra ồn ào mạnh. Mặc dù nhiên để hạn chế được giờ đồng hồ ồn bạn có thể giảm tốc độ quay của cánh quạt gió để rpm chuyển động thấp.

Thông thường xuyên với những chiếc quạt tất cả rpm thấp vận động cho ra luồng gió dịu nhẹ chỉ cân xứng với gần như căn chống rộng rãi lạnh lẽo và không thực sự nóng. Trong khi tốc độ xoay của quạt 5 cánh thường nhỏ hơn tốc độ quay của quạt 3 cánh chính vì vậy cfm, rpm là gì được thực hiện trong quạt 5 cánh sẽ hoạt động nhẹ nhàng, êm ái mà lại vẫn rước đến cho mình một luồng không khí dễ dàng chịu.

Cách đổi cfm sang m3/h

Định nghĩa về cfm, rpm là đơn vị chức năng gì vững chắc hẳn các bạn đã biết vậy liệu bạn đã biết phương pháp đổi cfm thanh lịch m3/h chưa? Như chúng ta đã biết, cách đổi cfm quý phái m3/h rất đối kháng giản.

CFM x 1,69901082 = m3/h

hay CFM = 1/1,69901082 m3/h = 0,5885777702 m3/h

Ví dụ ta tính quạt có đôi mươi cfm bởi bao nhiêu m3/h

Ta có, 20* 1,69901082= 34 m3/h

Ngoài ra nhằm tính giữ lượng gió qua ống bằng phương pháp đổi cfm sang trọng m3/h bạn có thể dựa vào đk tổn thất áp suất với điều kiện tốc độ trên đường ống gió để biến hóa một cách đúng đắn hơn.

Xem thêm: Bài văn cúng vào nhà mới chuẩn và đầy đủ nhất 2022, bài cúng, văn khấn về nhà mới chuẩn nhất

*

Cfm, rpm bao nhiêu là giỏi nhất?

Để lựa chọn được một dòng quạt tốt thông số fan ta giỏi quan tâm chính là cfm và rpm cùng thông thương tín đồ ra hay bao gồm cách thay đổi cfm thanh lịch m3/h để tiện lợi cho câu hỏi xem xét và định giá chất lượng của quạt hơn. Nhiều người dân vẫn lầm tưởng rằng cfm càng béo thì rpm càng lớn. Trên thực tiễn thì quan niệm này không trọn vẹn là đúng bởi vì cfm và rpm là hai có mang để đo những đơn vị không giống nhau.

Nếu hy vọng có một chiếc quạt trần trên nhà mát và bền bỉ và sắc sảo hơn hãy cân nhắc thông số cfm. Ngược lại, nếu muốn quạt trần chuyển động một bí quyết nhẹ nhàng cùng êm ái hãy thân thương tới thông số rpm. Hơn hết chúng ta có thể lựa lựa chọn những một số loại quạt trần chứa được nhiều tốc độ gió khác nhau từ cao cho thấp giúp phù hợp với tất cả các loại thời huyết và phù hợp với yêu cầu sử dụng của đa số gia đình.

Địa chỉ bán quạt trần uy tín

Bạn hãy coi xét kỹ càng các thông số này để chắt lọc được những chiếc quạt hóa học lượng. Với rất nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghề thuộc đội ngũ nhân viên bài bản và khối hệ thống máy móc hiện đại, an khang - thịnh vượng Group là một siêu thị nhiều năm qua đã nhận được hàng chục ngàn những lời review tích cực của bạn và trở thành địa chỉ cửa hàng cung cấp những loại quạt chủ yếu hãng cùng uy tín. Ai đang tìm một địa chỉ cửa hàng uy tín để sở hữ quạt? Hãy đến ngay với thịnh vượng Group nhé.

*

Trên đây là những giải đáp thắc mắc về cfm, rpm là đơn vị chức năng gì? phương pháp đổi cfm thanh lịch m3/h của quạt trần. Phần đông mọi nhiều loại quạt có 2 thông số cơ phiên bản này càng cao thì lưu lượng gió càng nhiều và càng mát. Chúc các bạn có những tích tắc mát lạnh, thoải mái bên các cái quạt xịn tại an khang - thịnh vượng Group.