Mua tài khoản tải về Pro để tận hưởng website Download.vn KHÔNG quảng cáotải cục bộ File rất nhanh chỉ với 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề thi toán 4 học kì 1


TOP 50 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 gồm đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 4 tham khảo, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để sẵn sàng thật giỏi kiến thức cho kỳ thi học tập kì 1 sắp tới.


Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4, còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Bên cạnh ra, thầy cô và các em còn có thể bài viết liên quan bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán 4 theo Thông tư 22. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của Download.vn:


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5 tấn 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong số số sau số nào phân tách hết đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc dưới đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là rứa kỉ sản phẩm bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo lắp thêm tự từ bé nhỏ đến lớn: ...................................................

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng thể tuổi của mẹ và bé là 57 tuổi. Chị em hơn con 33 tuổi. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) kiếm tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia tất cả thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là cụ kỉ lắp thêm bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Hiệu quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận luôn thể nhất: làm cho đúng từng phần mang lại 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé xíu nhất là : 20

Số bị chia nhỏ xíu nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng( tự câu 1 mang lại câu 5)

Câu 1: Số 45 317 phát âm là:

A. Bốn mươi năm nghìn cha trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số là 27. Số bé bỏng là 19 thì số mập là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Tư góc nhọn, nhị góc tù với hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, nhì góc tù cùng một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù với hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đang cho, hãy viết số lớn nhất chia hết mang đến 2, 3 và 5, các chữ số đầy đủ khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: kiếm tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong hai tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng đầu tiên bán được thấp hơn tháng vật dụng hai là 170m vải. Hỏi từng tháng shop đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750


Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài xích giải

Tháng sản phẩm nhất shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng sản phẩm hai cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết để tính chính xác là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhị nghìn tứ trăm nhị mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 020 420C. 402 420 D. 240 420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào khu vực chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A. 78kg B. 780kg C. 7 008kg
D. 708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh vào năm 1980. Bác Hồ sinh vào cố gắng kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số 42 với 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874Bài 3. Cả nhị lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc tất cả trong mẫu vẽ sau:+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tội phạm đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5 điểm) Số 956 384 521 phát âm là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm tía mươi tám nghìn tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn cha trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tư năm trăm nhị mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tư nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số dưới đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo đồ vật tự từ bé đến lớn:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ...................................................................

b) Theo đồ vật tự từ to đến bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình bên gồm .........góc vuông.

Hình bên có..........góc tù.Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 160m, chiều rộng nhát chiều nhiều năm 52 m. Tính diện tích mảnh khu đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu không trăm bảy mươi ngàn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060 B. 5 070 600C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong những 587964 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng nghìn B. Hàng trăm C. Hàng trăm D. Hàng đối chọi vị

Câu 3: trong các số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn số 1 là số:

A. 1397B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cùng của 49 với 87 là?

A. 67B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = …………………..yến?

A. 20 B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có?

A. Hai tuyến đường thẳng song song. Nhị góc vuông.B. Hai đường thẳng tuy vậy song. Tía góc vuông.C. Ba đường thẳng tuy nhiên song. Nhì góc vuông.D. Ba đường thẳng song song. Ba góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) tác dụng của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495D. 594

Câu 8: chưng Hồ sinh vào năm 1890 thuộc nắm kỷ nào?

A. Cố kỉnh kỷ XVII B. Cầm kỷ XVIII C. Cố kỉnh kỷ XIX D. Vắt kỷ XX

Câu 9: trong các số sau số vừa phân tách hết đến 2 vừa phân tách hết mang lại 5 là:

A. 450B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: kết quả của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A. 134 B. 13400 C. 1304D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993 b) 935 807 - 52453c) 365 x 103d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường đái học bao gồm 672 học tập sinh, số học sinh nữ nhiều hơn thế số học viên nam là 92 em. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học viên nam?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2023 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 tất cả đáp án chuẩn theo các mức độ Thông tư 22 cụ thể kèm theo. Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này để giúp các em học viên ôn tập, củng nạm kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt công dụng cao, đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học sinh.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! mua ngay 100 đề thi Toán học kì 1 được review cao

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….

Họ cùng tên: ……………………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM 2022 - 2023 Môn: Toán 4 - Thời gian: 40ph

Câu 1: Đọc, viết số.(M1)

a) Số 8 601 235 gọi là:

....................................................................................................................................

b) Chín mươi sáu triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn,bốn trăm nhì mươi hai.:

....................................................................................................................................

Câu 2: Hãy khoanh vào trước câu hiệu quả đúng:

Chữ số 9 trong những 29654837 thuộc hàng nào? (M1)

A. Mặt hàng trăm

B. Mặt hàng nghìn

C. Hàng trăm nghìn

D. Hàng triệu


Câu 3: Tính nhẩm: 63 x 11= ……? (M1)

A. 693

B. 639

C. 963

D. 936

Câu 4:

a) Số mập nhất trong những số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 (M2)

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 750

D. 684 725

b) trong các số sau số vừa phân tách hết mang lại 2 vừa chia hết mang lại 5 là:

A. 36572

B. 44835

C. 50110

D. 55552

Câu 5: hiệu quả của phép tính: 682419 + 145637 (M2)

A.828056

B. 828456

C. 728056

D. 818056

Câu 6. Số tương thích để viết vào nơi chấm là (M2)

a) Số tương thích điền vào địa điểm chấm: 5tấn 13kg = …………..kg?

A. 513 kg

B. 5130 kg

C. 5013 kg

D. 50013 kg

b) 3 giờ 10 phút =................phút

A. 190

B. 910

C. 109

D. 1029

Câu 7:

a) trong những góc sau đây góc bẹt là: (M2)

b) Diện tích hình vuông có cạnh 7cm là: (M3)

A.28cm2

B.35cm2

C.21cm2

D.49cm2

Câu 8: tìm trung bình cộng của những số: 35; 39 cùng 52: (M3)

Câu 9: (M3) Đặt tính rồi tính

A. 24753 + 49245

B. 864214 - 97065

C. 387 x 25

D. 8192 : 64

Câu 10 (M4): Khối lớp bốn xếp thành 17 hàng, từng hàng có 11 học tập sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, từng hàng cũng có thể có 11 học tập sinh. Hỏi cả nhị khối lớp có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Câu 1: a) tám triệu sáu trăm linh một nghìn, hai trăm cha mươi lăm. (0,5 đ):

b) 96 175422 (0,5 đ)

Câu 2: ý D (0,5 đ)

Câu 3: ý A (0,5 đ)

Câu 4: a) ý C (0,5 đ)

b) ý C (0,5 đ)

Câu 5: ý A (1 đ)

Câu 6: a) ý C (0,5 đ)

b) ý A (0,5 đ)

Câu 7: a) ý D (0,5 đ)

b) ý D (0,5 đ)

Câu 8: (35 + 39 + 52) : 3 = 42 (1 điểm)

Câu 9: (2 điểm)

Câu 10: (1điểm)

Bài giải

Số học sinh khối lớp 4 là: (0,1đ)

17 x 11 = 187 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên khối lớp 5 là: (0,1đ)

15x11 =165 (học sinh) (0,2đ)

Số học viên cả 2 khối lớp có toàn bộ là: (0,1đ)

187 + 165 = 352 (học sinh) (0,2đ)

Đáp số: 352 học sinh (0,1đ)

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, khả năng

Số câu cùng số điểm

nấc 1

nấc 2

nút 3

nút 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính.

Số câu

2

3

1

6

1

Số điểm

2

2

3

4

3

Câu số

1,2,3

4,5

8,9

2. Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

6

3. Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

7

4. Giải toán gồm lời văn

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

Tổng

Số câu

3

4

2

1

8

2

Số điểm

2

4

3

1

6

4

Tỉ lệ các mức

Số câu: 3Tỉ lệ:20%

Số câu: 4Tỉ lệ:40%

Số câu: 2Tỉ lệ:30%

Số câu:1Tỉ lệ:10%


Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 2

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Họ cùng tên:……………………………

Lớp: 4D

thiết bị ........ Ngày ..... Tháng ... Năm ....

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học : 2022-2023

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời hạn giao đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước công dụng đúng của những câu sau.

Câu 1: trong các số 5 784; 6 874; 6 784; 6 487 số lớn số 1 là:

A. 5 784

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 2: Số: nhị mươi bố triệu chín trăm mười được viết là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 23 0910 000

D. 230 910

Câu 3: quý giá của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3 000

C. 300

D. 30

Câu 4: 10 dm2 2cm2 = ......cm2

A. 1 002 cm2

B. 102 cm2

C. 120 cm2

D. 1 200 cm2

Câu 5: 357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839

B. 739 tạ

C. 839 tạ

D. 789 tạ

Câu 6: (0.5đ) Hình mặt có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB cùng AD; BD cùng BC.

B. B. Tía và BC; DB cùng DC.

C. C. AB và AD; BD cùng BA.

D. D. DA và DB; CD cùng CB

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 326 - (57 x y ) cùng với y = 3

Bài 3: (2 điểm) Tuổi của bà mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Người mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài 4: (1 điểm) tìm số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số kia vừa phân chia hết mang đến 2 với vừa phân chia hết mang đến 5?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 2: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 3: lời giải B (0.5 điểm)

Câu 4: đáp án A (0.5 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án A (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


Bài 2: (2 điểm):

Y = 3 thì 326 - (57 x y) = 326 – (57 x 3) = 326 – 171 = 155

Bài 3: (2 điểm): cầm tắt (0,25 điểm):

Bài giải

Tuổi của chị em là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi).

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi).

Xem thêm: Nên Mua Lò Nướng Loại Nào Webtretho, Nhờ Các Mẹ Tư Vấn Mua Lò Nướng Cao Cấp

Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (1 điểm).

Số kia là: 9580

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 3

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào khu vực chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu tía trăm tứ mươi nhị nghìn năm trăm sáu mươi hai.

b)

38 632

c) Năm triệu cha trăm mười nhị nghìn sáu trăm hai mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vệt (>; □

b) Năm 2021 thuộc cầm kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo thiết bị tự từ bé đến lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ để trước công dụng đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang lại biết:

a) Số vừa phân chia hết mang đến 2 vừa phân tách hết mang lại 5 là: ……..………………………………………

b) Số chia hết đến 5 cơ mà không phân chia hết đến 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn lần lượt khối lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi trung bình mỗi em trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cùng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào địa điểm chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu bố trăm bốn mươi nhì nghìn năm trăm sáu mươi hai.

86 342 562

b) Ba mươi tám ngàn sáu trăm cha mươi hai

38 632

c) Năm triệu ba trăm mười nhì nghìn sáu trăm nhì mươi chín.

5 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhị nghìn tứ trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) từng ý đúng (0,25 điểm):

a) 859 067 482 037

c) 609 608

a) 1234

b) 5 535

Câu 4: (1 điểm) kiếm tìm x biết: mỗi câu (a,b) đúng (0,5 điểm)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) mỗi ý đúng (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kg S

b) Năm 2021 thuộc cầm kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp những số sau theo thứ tự từ bé xíu đến lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) lựa chọn B

Chu vi của hình vuông là 16m

Vậy cạnh hình vuông là: 16 : 4 = 4 (m)

Vậy diện tích hình vuông sẽ là: 4 x 4 = 16 (m2)

Vậy chọn giải đáp B

Câu 8: (1 điểm)

a) Số vừa chia hết mang lại 2 vừa phân tách hết cho 5 là: 270

b) Số chia hết mang lại 5 mà lại không phân chia hết cho 2 là: 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) bài xích giải

Trung bình mỗi em khối lượng là: (0,25đ)

(24 + 33 + 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải - đáp số đúng (0,25đ)

* giữ ý: học sinh hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp khác

Câu 10. (1 điểm) bài giải

Tổng số tuổi của hai chị em là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ý là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* lưu giữ ý: học tập sinh rất có thể giải bằng cách khác

Tổng số tuổi của cả hai chị em là:

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi của chị là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 số 4

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm cùng 1 đơn vị được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. tứ bao gạo lần lượt trọng lượng là 37 kg, 41 kg, 45kg, và 49 kg. Trung bình từng bao trọng lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. Cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. trong tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy vậy song cùng với BC

D. AB tuy vậy song với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa chia hết mang đến 2; 3 với 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s bằng 4080 cm², chiều rộng bởi 48 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 228m, chiều dài thêm hơn chiều rộng 18m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đối kháng vị. Hiệu của phép trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi giải đáp đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tra cứu x: từng phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) bài xích giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) bài bác giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ bao nhiêu đơn vị thì đó đó là hiệu. Theo đề bài xích số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 5

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn nhất trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số hai trăm tứ mươi cha triệu không nghìn năm trăm ba mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu nào đúng ghi Đ câu nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB song song với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn gồm 192 học viên chia làm những nhóm, từng nhóm gồm 8 học tập sinh. Khối lớp Năm tất cả 207 học sinh chia làm các nhóm, mỗi nhóm bao gồm 9 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minh có tổng cộng 64 viên bi, biết rằng nếu Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ bằng nhau. Hỏi mỗi chúng ta có bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: cha trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tư trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên song cùng với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phép tính (0,5 đ). Nếu đặt không trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự để tính. Tác dụng như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc và thật sạch (2đ)

Giải

Số team của học sinh khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học sinh khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 team (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của đôi bạn bằng nhau đề nghị số bi của Dũng nhiều hơn thế nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng bao gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh có là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 6

Phần I: Trắc nghiệm: hãy lựa chọn và ghi lại hiệu quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong số số tiếp sau đây có chữ số 8 biểu hiện cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong các số sau số nào chia hết đến 2 mà lại không phân chia hết mang lại 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số phù hợp vào nơi chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) trong hình vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: từ luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Kiếm tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vắt kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe bao gồm 5 xe to, mỗi xe chở 27 tạ gạo và gồm 4 xe cộ nhỏ, từng xe chở 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà cháu từ thời điểm cách đây 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi người hiện nay?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: từ luận

Bài 5: 1 điều (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- giữ ý: HS có thể giải biện pháp khác

Bài 9 (1 điểm) bài xích giải

5 xe xe hơi chở được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe bé dại chở được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình mỗi xe chở được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của hai bà cháu bây giờ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu bây chừ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà bây chừ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 7

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong những câu sau: (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) kết quả của phép nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư trong phép chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp để viết vào nơi chấm 9m2 5dm2 =…. Dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) kiếm tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số phù hợp vào chỗ chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một siêu thị bán vải, tuần lễ đầu bán tốt 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày siêu thị bán được bao nhiêu mét vải? (Biết mỗi tuần tất cả 7 ngày và shop bán vải suốt tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu vội vàng chiều rộng lên gấp đôi và chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích mảnh đất mới là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kg = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải buôn bán trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày buôn bán trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán được số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài dành cho HS khá, giỏi; chấm linh động theo phương án làm bài của HS. Khuyến khích sự trí tuệ sáng tạo khi làm bài.

Nếu gấp chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên 3 lần thì diện tích s gấp lên tần số là:

2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất nền mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 lớp 4 mới nhất

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn khác

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi cụ thể đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài xích tập SGK Toán 4 và SGK giờ đồng hồ Việt 4 sẵn sàng cho bài thi cuối học kì 1 đạt công dụng cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập tiên tiến nhất trên Vn
Doc.com. Chúc những em học tập tốt.