Khuyến mại cho sản phẩm này: Miễn giá thành ship nội thành với hóa solo > 500.000đ khuyến mãi ngay đĩa lót chậu đến từng thành phầm tặng kèm ngay bình tưới chuyên được sự dụng cho cây xem cây trước khi phục vụ

Cây Ngũ Gia Bì (tên khoa học: Scheffera Octophylla) là cây cảnh có khả năng đuổi muỗi, côn trùng nhỏ nên được trồng nhiều trong văn phòng, nhà ở…


350.000₫","sku":"NT-NGB01","variation_description":"

Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec phối Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 18cm ","variation_id":12035,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-02","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":250000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-bonsai","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec bonsai","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-100x100.jpg 100w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-bonsai-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":5744,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫","sku":"NT-NGB02","variation_description":"","variation_id":12036,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-03","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":350000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208199","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 09","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208199-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12029,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"350.000₫","sku":"NT-NGB03","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec mix Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 18cm ","variation_id":12037,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-04","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":350000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208193","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 03","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208193-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12023,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"350.000₫","sku":"NT-NGB04","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec mix Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 18cm ","variation_id":12038,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-05","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":650000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-12081912","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 12","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081912-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12032,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"750.000₫ 650.000₫","sku":"NT-NGB05","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec mix Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, ku00edch thu01b0u1edbc chu1eadu 28x18cm ","variation_id":12039,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-06","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":850000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-12081911","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 11","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081911-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12031,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"850.000₫ 750.000₫","sku":"NT-NGB06","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec phối Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, ku00edch thu01b0u1edbc chu1eadu 38x18cm ","variation_id":12040,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-07","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":850000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-12081910","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 10","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-12081910-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12030,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"850.000₫ 750.000₫","sku":"NT-NGB07","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec phối Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, ku00edch thu01b0u1edbc chu1eadu 35x18cm ","variation_id":12041,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-08","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":850000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208198","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 08","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208198-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12028,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"850.000₫ 750.000₫","sku":"NT-NGB08","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec mix Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, ku00edch thu01b0u1edbc chu1eadu 38x18cm ","variation_id":12042,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-09","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":900000,"display_regular_price":950000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208197","caption":"Hu00ecnh u1ea3nh: Cu00e2y Ngu0169 Gia Bu00ec mini","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 07","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208197-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12027,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"950.000₫ 900.000₫","sku":"NT-NGB09","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec mix Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, ku00edch thu01b0u1edbc chu1eadu 45x25cm ","variation_id":12043,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":850000,"display_regular_price":950000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208196","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 06","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208196-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12026,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"950.000₫ 850.000₫","sku":"NT-NGB10","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec set Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 28cm ","variation_id":12044,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-11","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":850000,"display_regular_price":850000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208195","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 05","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208195-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12025,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"850.000₫","sku":"NT-NGB11","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec set Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, ku00edch thu01b0u1edbc chu1eadu 45x25cm ","variation_id":12045,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-12","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":850000,"display_regular_price":850000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208194","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 04","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208194-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12024,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"850.000₫","sku":"NT-NGB12","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec phối Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, ku00edch thu01b0u1edbc chu1eadu 45x25cm ","variation_id":12046,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-13","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":850000,"display_regular_price":850000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208192","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 02","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208192-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12022,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"850.000₫","sku":"NT-NGB13","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec phối Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 28cm ","variation_id":12047,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-14","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":350000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"cay-ngu-gia-bi-1208191","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191.jpg","alt":"cu00e2y ngu0169 gia bu00ec 01","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-ngu-gia-bi-1208191-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12021,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"350.000₫","sku":"NT-NGB14","variation_description":"Tiu1ec3u cu1ea3nh Ngu0169 Gia Bu00ec phối Cu1ea9m Nhung, chiu1ec1u cao 35-45cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 18cm ","variation_id":12048,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Loại mẫu mã chậuChọn một tùy chọn
Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Mẫu 05Mẫu 06Mẫu 07Mẫu 08Mẫu 09Mẫu 10Mẫu 11Mẫu 12Mẫu 13Mẫu 14Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Mẫu 05Mẫu 06Mẫu 07Mẫu 08Mẫu 09Mẫu 10Mẫu 11Mẫu 12Mẫu 13Mẫu 14Xóa

Cây ngũ gia bì là loại cây không chỉ có tác dụng tốt với sức mạnh mà còn giúp đẹp đến nhà cửa và được không ít chủ bên yêu thích. Thuộc Space T mày mò về loại cây này, ý nghĩa phong thủy, giá thành và cách sắp xếp cây ngũ gia bì phù hợp cho không gian nội ngoại thất qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cây ngũ gia bì để bàn

1. Tổng quan liêu về cây ngũ gia bì

Đặc điểm cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia suy bì (còn được hotline là cây xuyên gia bì, tam gia bì, yêu thích gia bì) là các loại cây thân thảo mang tên khoa học là Schefflera heptaphylla, thuộc bọn họ Ngũ gia (Araliaceae). Một số loại cây này có bắt đầu từ các tỉnh phía Bắc, khu vực miền trung và hàng Nam trường Sơn.

Cây ngũ gia tị nạnh thường mọc theo phương thức bụi cao khoảng 1,5-2m, gồm cành vươn dài và rễ chùm mọc sâu vào đất. Lá cây hình bầu dục hoặc thuôn dài, mọc kiểu dáng dạng kép chân chim, mỗi nhiều cuống lá có từ 3-8 lá thuộc loại. Hoa của cây mọc thành nhiều ở đầu cành, có white color và hương thơm thơm nhẹ, sau thời điểm nở đã kết trái bao gồm dạng tròn với 2 lần bán kính khoảng 3mm và màu đen.

*

Cây ngũ gia bì gồm lá mọc thành cụm

Cây ngũ gia bì bao hàm loại nào?

Cây ngũ gia bì hiện thời có những loại, thịnh hành nhất là những nhiều loại sau:

Cây ngũ gia so bì xanh: các loại ngũ gia bì thịnh hành nhất, khi lá cây còn non thì có màu quà nhạt, sau đó khi lá cây đã mập thì chuyển sang màu sắc xanh.Cây ngũ gia so bì vàng (ngũ gia tị nạnh cẩm thạch): Là một số loại cây ngũ gia bì tất cả màu lá cây xen lẫn giữa xanh lá với vàng. Loại cây này có kiểu lá độc đáo, rất rất được ưa chuộng đặt trang trí trong nhà.Cây ngũ gia tị nạnh hương (tế trụ gia bì): các loại cây này có tính năng tốt về phương diện y học, được xếp vào list dược liệu quý rất cần phải bảo tồn.Cây ngũ gia so bì gai: nhiều loại cây có xuất hiện nhiều gai ở đoạn mép lá.

*

Cây ngũ gia suy bì cẩm thạch tất cả màu lá độc đáo

Cây kim ngân: Ý nghĩa, ngân sách và cách bố trí cho nội ngoại thất

Cây nguyệt quế: Ý nghĩa, giá cả và cách bố trí cho nội thất

Cây thường xuyên xuân: Ý nghĩa, chi phí và cách sắp xếp cho nội nước ngoài thất

Cách trồng và âu yếm cây ngũ gia bì

Cách trồng cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì có thể trồng bằng phương thức thổ canh hoặc thủy canh. Công việc thực hiện nay như sau:

Trồng cây ngũ gia bì bởi đất

Bước 1: chuẩn bị đất trồng. Rất có thể trộn đất với xơ dừa, trấu hun, trùn quế để khu đất giàu bồi bổ và tơi xốp hơn.Bước 2: mang lại đất vào chậu với đặt cây vào. Che đất cùng tưới giữ độ ẩm từ 1-2 lần/ngày.

Trồng cây ngũ gia bì bằng nước

Bước 1: lựa chọn cây có rễ đẹp mắt và không xẩy ra sâu bệnh.Bước 2: lựa chọn bình trồng, tốt nhất có thể là bình chất liệu thủy tinh để dễ ợt quan gần kề sự cách tân và phát triển của rễ.Bước 3: Rửa sạch sẽ rễ và cắt tỉa đào thải rễ bị hỏng.Bước 4: Đổ nước và dung dịch bổ dưỡng thủy sinh vào trong bình và mang đến cây vào. Ví như cây còn non cần thiết đứng vững rất có thể dùng giỏ nhỏ để cố định và thắt chặt dáng cây trong bình.

*

Có thể trồng cây ngũ gia suy bì bằng phương pháp thổ canh hoặc thủy canh

Cách chăm sóc cây ngũ gia bì

Để cây ngũ gia bì phát triển tốt và thọ dài, bạn cần xem xét một số nhân tố sau:

Tưới nước: bạn cần tưới nước đến cây 1 lần/ngày trường hợp trồng ngoại trừ trời và 2 lần/tuần nếu trồng vào nhà. Tránh tưới thừa nhiều, nếu lá đá quý rụng nhiều là vì cây đã bị thừa nước, cần điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp.Ánh nắng: Cây ngũ gia tị nạnh là loại cây ưa bóng râm nên rất cần phải đặt ở khu vực tránh nắng nóng gắt. Mặc dù bạn cũng cần đưa chậu cây ra phơi nắng khoảng tầm 4 tiếng hàng ngày hoặc 1-2 lần/tuần.Nhiệt độ: nấc nhiệt tương thích nhất nhằm cây sinh trưởng nhanh từ khoảng chừng 20-30 độ C. Nhiệt độ cao hơn nữa hoặc thấp hơn mức này rất có thể khiến cây bị rụng lá, chậm chạp phát triển.Bón phân: Cây ngũ gia phân bì không bắt buộc bón nhiều phân, hoàn toàn có thể bón phân chu trình 2 tháng/lần cùng với lượng phân bón tùy từng độ khủng của cây.

*

Chăm sóc cây ngũ gia so bì đúng cách

2. Ý nghĩa của cây ngũ gia bì

Ý nghĩa phong thủy

Cây ngũ gia suy bì được đánh giá cao về mặt tử vi khi sắp xếp trong nhà hoặc bên cạnh sân vườn. Lá cây mọc thành chùm, bao gồm 5 thùy tượng trưng mang đến 5 yếu tố trong ngũ hành, là hình tượng cho sự sinh sôi nảy nở. Cây ngũ gia phân bì có chân thành và ý nghĩa phong thủy táo tợn mẽ, giúp ổn định tài vận, giữ tài khí, tạo nên sự hòa thuận và kết hợp trong gia đình.

Bên cạnh làm hoa lá cây cảnh trang trí công ty cửa, cây ngũ gia bì còn là món quà ý nghĩa sâu sắc để tặng đồng đội và người thân trong gia đình trong các dịp lễ Tết hoặc dịp quánh biệt. Cây mang chân thành và ý nghĩa mong muốn cho người được tặng kèm công việc suôn sẻ, thịnh vượng, và tiền tài sinh sôi nảy nở.

Xem thêm: Dàn Âm Thanh Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu #Chuyên Sân Khấu, Nhạc Sống

*

Cây ngũ gia bì mang nhiều ý nghĩa phong thủy đến gia chủ

Cây ngũ gia bì phù hợp với mệnh gì, tuổi gì?

Cây ngũ gia bì gồm lá cây blue color nên sẽ hợp với gia chủ mệnh Mộc hoặc mệnh Hỏa, là nhì mệnh tương sinh, tương phù hợp với thuộc tính Mộc. Người mệnh Mộ download một cây ngũ gia suy bì trong bên sẽ đưa về may mắn và tiền tài sẽ đổ đến, nhất là trong công danh sự nghiệp và sự nghiệp. Đối với người mệnh Hỏa, các loại cây này cũng mang lại sự thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống và giảm sút tính nóng nảy.

Về tuổi, cây ngũ gia bì tương thích cho gia nhà tuổi dần dần (sinh các năm 1950, 1962, 1974, 1986, 1998), giúp cân bằng năng lượng, tăng tốc vận may và tài khí trong cuộc sống và công việc. Đặt cây trên bàn thao tác làm việc hoặc trong phòng khách sẽ góp phần đưa về nhiều suôn sẻ và dễ dàng trong cuộc sống cho tất cả những người tuổi Dần.

*

Cây ngũ gia bì phù hợp với mệnh Mộc, mệnh Hỏa và tín đồ tuổi Dần

3. Giá thành cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia tị nạnh trên thị trường bây giờ đang được bán đi với mức giá dao động từ 100.000 cho 600.000 đồng tùy nằm trong vào chủng loại, vẻ bên ngoài dáng, form size của cây với kiểu chậu.

Bên cạnh đó, một số trong những loại cây ngũ gia phân bì có mẫu mã đặc biệt, size lớn hoặc chậu trồng làm từ chất liệu thời thượng có thể được bán với mức giá hàng triệu đồng.

4. Cách sắp xếp cây ngũ gia bì trong không gian nội nước ngoài thất

Cây ngũ gia so bì trong không khí nội thất

Cây ngũ gia so bì khi thực hiện làm cây cảnh không chỉ là làm đẹp cho không khí mà còn góp phần thanh lọc ko khí, xua xua muỗi và côn trùng. Cây tương thích để để cho các vị trí trong bên như phòng có tác dụng việc, phòng khách, sảnh, hành lang,...

*

Cây ngũ gia so bì trang trí phòng khách

*

Ngũ gia bì thích hợp đặt nghỉ ngơi nhiều khu vực trong nhà

*

Cây có kích cỡ lớn để trang trí lối hành lang

*

Có thể đặt chậu cây ngũ gia suy bì trong phòng làm cho việc, phòng tiếp khách hay gần các khu vực thư giãn giải trí

Ngoài ra, cây ngũ gia bì cũng khá thích phù hợp để bỏ lên bàn làm việc, bàn học, bàn văn phòng, đưa về không khí trong lành, tươi mát và có nhiều ý nghĩa về phong thủy.

*

Cây ngũ gia phân bì cẩm thạch để trên bàn giúp phòng tiếp khách thêm độc đáo

*

Chậu cây ngũ gia bì mang lại không khí lành mạnh cho không gian làm việc

*

Cây ngũ gia suy bì cỡ nhỏ tuổi đặt trên bàn làm việc, bàn trang điểm

*

*

Chậu cây ngũ gia suy bì để bàn

Cây ngũ gia tị nạnh ở kế bên trời

Nếu để cây ngũ gia bì kế bên trời, bạn nên tránh phần lớn vị trí có tương đối nhiều nắng gắt trực tiếp. Có thể đặt cây ở lô gia, ban công nhà hoặc sảnh vườn, sảnh thượng,... Miễn là lượng nắng chiếu vào cây không vô số để tránh có tác dụng cháy lá.

*

Tránh để cây ở đều vị trí nắng và nóng quá gắt

*

Cây ngũ gia bì có thể đặt trong phòng hoặc ngoài trời

Trên đó là những thông tin cần phải biết về cây ngũ gia bì, ý nghĩa, giá cả cũng như cách bố trí cây phù hợp trong không gian nội thất và ngoài trời. Cùng với nhiều tính năng trong cuộc sống, cây ngũ gia so bì là loại hoa lá cây cảnh trang trí mà bạn nên sở hữu để đem về không gian sống quality cho mình và bạn thân.

Space T là nền tảng kết nối chủ nhà với những đơn vị kiến thiết - thi công - trang trí thiết kế bên trong uy tín. Mày mò tại phía trên và contact để nhận bốn vấn, báo giá hoàn toàn miễn giá tiền từ các nhà thầu cân xứng nhất với nhu cầu.