- tặng khẩu trang mang đến HĐ bất kỳ - tặng ngay áo thun phông 199k cho HĐ 799k - tặng bộ ngủ mang đến HĐ 999k *lưu ý: thêm thành phầm quà khuyến mãi ở giỏ hàng.

Bạn đang xem: Áo phao dáng dài nữ

*
*

*

Rêu-S4400
*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho deals từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 1/2 TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn mặt hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày tính từ lúc ngày mua hàng áp dụng cho sản phẩm sale bên dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày kể từ ngày mua hàng áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho deals từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 50% TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày kể từ ngày mua sắm chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho deals từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 1/2 TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày tính từ lúc ngày mua sắm áp dụng cho thành phầm sale bên dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho deals từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày tính từ lúc ngày mua sắm chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale bên dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới 50% TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong khoảng 5 ngày kể từ ngày mua sắm áp dụng cho sản phẩm sale bên dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 50% TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày tính từ lúc ngày mua sắm và chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 1/2 TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn mặt hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày tính từ lúc ngày mua sắm chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn mặt hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua hàng áp dụng cho thành phầm sale bên dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 50% TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong khoảng 5 ngày kể từ ngày mua sắm và chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày kể từ ngày mua hàng áp dụng cho thành phầm sale bên dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày tính từ lúc ngày mua sắm và chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale bên dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 50% TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong khoảng 5 ngày kể từ ngày mua sắm áp dụng cho thành phầm sale bên dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới 50% TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày tính từ lúc ngày mua sắm áp dụng cho thành phầm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày kể từ ngày mua hàng áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới 1/2 TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn mặt hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua hàng áp dụng cho thành phầm sale bên dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 1/2 TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua hàng áp dụng cho thành phầm sale dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới 1/2 TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày tính từ lúc ngày mua hàng áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho deals từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới 50% TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày kể từ ngày mua sắm và chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới 1/2 TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn mặt hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong khoảng 5 ngày tính từ lúc ngày mua sắm chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale bên dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho deals từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho mỗi đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong vòng 5 ngày tính từ lúc ngày mua hàng áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới 50% TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày kể từ ngày mua sắm chọn lựa áp dụng cho sản phẩm sale dưới 50%THANH TOÁN lúc NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn hàng từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong khoảng 5 ngày kể từ ngày mua hàng áp dụng cho thành phầm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho đơn hàng từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho thành phầm sale dưới 1/2 TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong khoảng 5 ngày kể từ ngày mua hàng áp dụng cho thành phầm sale bên dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIMIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN cho giao dịch từ 399KBẢO HÀNH 12 THÁNG cho sản phẩm sale dưới một nửa TÍCH ĐIỂM 2 – 5% cho từng đơn sản phẩm từ 150KHỖ TRỢ ĐỔI HÀNG trong tầm 5 ngày kể từ ngày mua sắm áp dụng cho thành phầm sale dưới 50%THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG
Áo SALE Áo khoác Đầm phần chân váy Quần Jumpsuit
*
*

*
*

*


*

menu tủ chứa đồ sản phẩm Áo SALE Áo mặc Đầm chân váy Quần Jumpsuit SALE Blog và tin tức Blog tin tức

Kiểu dáng: Áo khoác phao dáng dàichần chéo, 2 túi khóa trước, mũ gồm dây rút. Áo 3 lớp được may từ cấu tạo từ chất Recyled Polyester chất lượng độ bền cao, hội tụ vừa đủ tính năng chống thẩm thấu nước, chống những vết bụi bẩn, chống dính mốc, siêu mềm, vô cùng nhẹ giúp giữ ấm cơ thể tốt. Áo khoác ngoài với mẫu mã thời trang cùng color nữ tính, dễ ợt phối hợp với nhiều phục trang khác nhau đem về sự trẻ em trung, năng động cho tất cả những người mặc.

- màu sắc: be, đen

- ship hàng nhanh toàn quốc

- bảo hành trọn đời sản phẩm

- Đổi trả hàng trong 7 ngày


Bảo quản và chăm sóc
-

- Giặt bằng nước giá buốt (30*C)

- ko giặt sản phẩm với dung dịch tẩy có chứa Clo

- không nên giặt thông thường các sản phẩm khác màu với nhau

- đề xuất phơi thô trong láng râm

- Ủi ở ánh nắng mặt trời thấp, bắt buộc lật phương diện trái sản phẩm, ko ủi trực tiếp lên hình in/thêu


làm từ chất liệu sản phẩm
-
hóa học liệu: vải vóc Recycle

Áo đồn đại nữ dáng thon dài chần chéo cánh có nón


MÃ: WJKBA17
773.400 đ 1.289.000 đ -40%
Đen Be
S M L XL
tra cứu cỡ của công ty gợi ý về size
chế tạo giỏ mặt hàng

Có thể bạn sẽ thích


ao-kieu-nhun-li-eo/sakbc3129/hera10

Áo dạng hình nhún li eo - SAKBC3129
689.000 đ
S M L XL
689.000 đ

Mua tức thì
mua ngay

dam-da-hoi-cup-nguc/sdhbc1012/bst07

Đầm dạ hội cụp ngực - SDHBC1012
1.689.000 đ
S M L
1.689.000 đ

Mua tức thì
mua ngay bây giờ

dam-da-hoi-xoe-cup-nguc/sdhbc1028/bst07

Đầm dạ hội xoè cụp ngực - SDHBC1028
2.289.000 đ
S M L
2.289.000 đ

Mua tức thì
oder now

dam-da-hoi-cup-no-nguc/sdhbc1016/bst07

Đầm dạ hội húi nơ ngực - SDHBC1016
2.289.000 đ
S M L
2.289.000 đ

Mua ngay lập tức
mua ngay

dam-da-hoi-xoe-lech-vai/sdhbc1017/bst07

Đầm dạ hội xoè lệch vai - SDHBC1017
2.289.000 đ
S M L
2.289.000 đ

Mua ngay
oder now

dam-da-hoi-om-sat-nach/sdhbc1026/bst07

Đầm dạ hội ôm gần kề nách - SDHBC1026
2.289.000 đ
S M L
2.289.000 đ

Mua ngay lập tức
oder now

dam-da-hoi-cup-no-nguc/sdhbc1011/bst07

Đầm dạ hội cụp nơ ngực - SDHBC1011
1.889.000 đ
S M L
1.889.000 đ

Mua tức thì
mua ngay bây giờ

Xem thêm: Xem Tử Vi Phương Đông - Tử Vi Hàng Tuần 12 Con Giáp Chính Xác Nhất

dam-suong-tay-beo/sdcbc3007/hera10

Đầm suông tay lộc bình thắt đai eo - SDCBC3007
1.189.000 đ
S M L XL
1.189.000 đ

Mua tức thì
oder now

quan-suong-xe-gau/sqdbc3063/hera10

Quần suông bửa gấu - SQDBC3063
689.000 đ
S M L XL
689.000 đ

Mua tức thì
mua ngay lúc này

ao-kieu-co-v-chan-chi/sakbc3112/hera10

Áo loại cổ V chần chỉ - SAKBC3112
589.000 đ
S M L XL
589.000 đ

oder now
mua ngay bây giờ
× ×

Bạn đang không biết chọn form size nào cho thành phầm này?


thời trang và năng động Hera
DG sẽ tính tìm kích thước vừa vặn nhất dựa trên những số đo của riêng bạn
SỐ ĐO
cm
kilogam
vui mắt nhập đủ số đo

phụ thuộc thông tin chúng ta cung cấp, cửa hàng chúng tôi khuyện bạn nên chọn size:


giúp tôi tìm cỡ ngay
× ×

Tham gia với chúng tôi


*
*
Facebook
*
*
Instagram
*
*
Youtube
*
*
Tiktok

Khám phá Hera
DG


Sản phẩm


Tin tức, blog


Chính sách


Hệ thống showroom

tra cứu showroom gần chúng ta

Hotline


Email

cskh.memo.edu.vn
gmail.com


Đăng ký nhận thông báo

Đăng ký nhận thông tin cập nhật và chiết khấu qua email


Email *
Đăng ký
©Hera
DG. All rights reserved.
sản phẩm bạn đã xem

Sản phẩm vẫn xem

Close
Áo đồn đãi nữ dáng dài chần chéo có nón
773.400 đ 1.289.000 đ -40%
mua ngay bây giờ
Close
Đăng nhập
Bạn chưa tồn tại Tài khoản? phấn kích đăng ký tài khoản mới tại đây
e-mail hoặc số điện thoại*
Mật khẩu*
Lưu thông tin đăng nhập
đem lại mật khẩu
Đăng nhập

Hoặc


Facebook Google
Close
Đăng ký tài khoản mới
bạn đã có Tài khoản? vui lòng Đăng nhập tại phía trên
Đăng ký

Hoặc


Facebook Google
Close
Đổi mật khẩu
chuyển đổi mật khẩu thành công
Mật khẩu hiện tại tại*
mật khẩu mới*
Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới*
Đổi mật khẩu
Close
Thay đổi tin tức Số năng lượng điện thoại
Số smartphone này sẽ sử dụng làm thông tin đăng nhập tương tự như giúp chúng tôi liên hệ tư vấn bạn một cách xuất sắc nhất!
biến hóa thông tin số smartphone thành công
Số điện thoại*
Đổi Số điện thoại thông minh

Không có gì. Fo chạy không nên luồng tài liệu !!!


Close
CẤP LẠI MẬT KHẨU
chúng ta đang chạm mặt vấn đề về mật khẩu lúc đăng nhập. Vui miệng nhập thư điện tử để chúng tôi gửi link cài đặt lại mật khẩu mang đến bạn.
email hoặc số điện thoại cảm ứng đã đăng ký*
gửi yêu ước

trở lại trang Đăng nhập


Close
Yêu cầu chuyển đổi mật khẩu thành công
các bạn sẽ nhận được email khôi phục lại mật khẩu trong vài ba phút tới. Vui vẻ nhập vào link trong thư điện tử để đặt lại mật khẩu đăng nhập
trở về trang singin