Thứ từ theo cường độ phổ biến
Thứ từ bỏ theo điểm tiến công giá
Mới nhất
Thứ tự theo giá: thấp cho cao
Thứ tự theo giá: cao xuống phải chăng

Dây chuyền Swarovski bao gồm hãng mẫu new nhất. Đại lý phân phối dây chuyền Swarovski bao gồm hãng trên TP. Hồ Chí Minh, miễn phí tổn vận đưa toàn quốc.

Bạn đang xem: Trang sức swarovski chính hãng


*

*

4.800.000₫ 2.900.000₫","sku":"5533397","variation_description":"","variation_id":1131130974737178,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang-hong-do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2900000,"display_regular_price":4800000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng dancing Swan Necklace","caption":"","url":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Dancing-Swan-Necklace-001.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng nhảy đầm Swan Necklace 5533397","src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Dancing-Swan-Necklace-001.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Dancing-Swan-Necklace-001.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Dancing-Swan-Necklace-001.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Dancing-Swan-Necklace-001.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","image_id":1131130974737799,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.800.000₫ 2.900.000₫","sku":"5614123","variation_description":"","variation_id":1131130974737179,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">1Bạc/Trắng
Bạc/Xanh Dương
Vàng Hồng/Đỏ

*

3.400.000₫ 2.300.000₫","sku":"Swarovski Iconic Swan Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974737349,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang-do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2300000,"display_regular_price":3400000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Iconic Swan Pendant","caption":"","url":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-03.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Iconic Swan Pendant","src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-03.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-03.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-03.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-03.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","image_id":1131130974737355,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.400.000₫ 2.300.000₫","sku":"Swarovski Iconic Swan Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974737351,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"bac-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2300000,"display_regular_price":3400000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Iconic Swan Pendant","caption":"","url":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-04.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Iconic Swan Pendant","src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-04.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-04.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-04.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Iconic-Swan-Pendant-04.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","image_id":1131130974737356,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.400.000₫ 2.300.000₫","sku":"Swarovski Iconic Swan Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974737352,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">1Bạc/Đen
Bạc/Trắng
Vàng Gold/Đỏ
Vàng Hồng/Đen

*

3.400.000₫ 2.500.000₫","sku":"Swarovski Dazzling Swan Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974737199,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang-hong-hong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2500000,"display_regular_price":3400000,"image":"title":"Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Dazzling-Swan-Necklace-01","caption":"","url":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Dazzling-Swan-Necklace-01.jpg","alt":"","src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Dazzling-Swan-Necklace-01.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Dazzling-Swan-Necklace-01.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Dazzling-Swan-Necklace-01.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Thien-Nga-Swarovski-Chinh-Hang-Dazzling-Swan-Necklace-01.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","image_id":1131130974737204,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.400.000₫ 2.500.000₫","sku":"Swarovski Dazzling Swan Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974737200,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">1Bạc/Xanh Dương
Vàng Hồng/Hồng

*

3.430.000₫ 2.600.000₫","sku":"Swarovski Intertwined Circles Stone Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974738767,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang-hong-hong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2600000,"display_regular_price":3430000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Intertwined Circles Stone Necklace","caption":"","url":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Intertwined Circles Stone Necklace","src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","image_id":1131130974737921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.430.000₫ 2.600.000₫","sku":"Swarovski Intertwined Circles Stone Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974738768,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang-hong-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2600000,"display_regular_price":3430000,"image":"title":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Intertwined Circles Stone Necklace","caption":"","url":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","alt":"Du00e2y Chuyu1ec1n Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Intertwined Circles Stone Necklace","src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Day-Chuyen-Swarovski-Chinh-Hang-Intertwined-Circles-Stone-Necklace-01.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","image_id":1131130974737921,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.430.000₫ 2.600.000₫","sku":"Swarovski Intertwined Circles Stone Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974738769,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">1Bạc/Xanh Dương
Vàng Hồng/Hồng
Vàng Hồng/Trắng
6.620.000₫ 4.050.000₫","sku":"Swarovski Angelic Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974739474,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"vang-hong-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4050000,"display_regular_price":6620000,"image":"title":"Vu00f2ng Cu1ed5 Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Angelic Necklace","caption":"","url":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Vong-Co-Swarovski-Chinh-Hang-Angelic-necklace-08.jpg","alt":"Vu00f2ng Cu1ed5 Swarovski Chu00ednh Hu00e3ng Angelic Necklace 5117703","src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Vong-Co-Swarovski-Chinh-Hang-Angelic-necklace-08.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Vong-Co-Swarovski-Chinh-Hang-Angelic-necklace-08.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Vong-Co-Swarovski-Chinh-Hang-Angelic-necklace-08.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://laimut.com/wp-content/uploads/Vong-Co-Swarovski-Chinh-Hang-Angelic-necklace-08.jpg","thumb_src_w":800,"thumb_src_h":800,"src_w":800,"src_h":800,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","image_id":1131130974738252,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"6.620.000₫ 4.050.000₫","sku":"Swarovski Angelic Necklace","variation_description":"","variation_id":1131130974739475,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">1Bạc/Trắng
Vàng Hồng/Trắng

Thương hiệu Swarovski là trong những thương hiệu ca sỹ pha lê cao cấp bậc nhất hiện ni với thời gian thành lập và trở nên tân tiến hơn 120 năm và trải qua 5 thay hệ tiếp nối.Chắc hẳn rằng những tín đồ dùng thời trang sẽ không còn thể nào có tác dụng ngơ Swarovski, nhất là nhẫn Swarovski bao gồm hãng với độ trong được reviews rất cao với độ bắt sáng cực kỳ ấn tượng. Swarovski ban đầu bằng bao gồm những viên pha lê được thiết kế tinh xảo tạo nước nhà Áo xinh đẹp. Hầu như viên ca sỹ pha lê từ thương hiệu Swarovski được gia công bằng máy móc hiện tại đại, có khả năng cắt trộn lê rất kỳ tuyệt hảo và rất đúng mực đến từ mm nhằm đảm bảo an toàn được độ chiếu sáng, kích thước, góc cạnh cũng tương tự vẻ ngoài đẳng cấp và sang trọng của viên trộn lê.

Giới thiệu về Swarovski

Swarovski là thương hiệu trang sức pha lê tới từ nước Áo. Năm 1895, Daniel Swarovski thuộc bạn của chính bản thân mình là Franz Weis và Armand Kosmann thành lập công ty đặt trụ sở tại tp Wattens nằm trong bang Tyrol, Áo.

Ban đầu, công ty có tên là A.Kosman, Daniel Swarovski và Co mang hình ảnh sản phẩm hình hoa lá Edelweiss là biểu tượng quốc hoa của nước Áo. Đến năm 1988, Swarovski được đổi sang biểu tượng thiên nga và với hình tượng này đã tạo nên tên tuổi nổi tiếng của Swarovski.

Xem thêm: Kệ Gỗ Mini Để Bàn Giá Sách Mini Để Bàn Giá Tốt T05/2023, Kệ Sách Để Bàn Giá Tốt Tháng 5, 2023

*

Các sản phẩm đang marketing và đối tượng người sử dụng khách sản phẩm của Swarovski

Swarovski là chữ tín pha lê số 1 thế giới cùng với những siêu phẩm được tạo ra một phương pháp tinh xảo, sang trọng. Swarovski có tầm khoảng 12 dòng sản phẩm như: trang sức, phụ kiện,sản phẩm nội thất, đèn chùm, tượng trang trí,...Bất cứ sản phẩm nào Swarovski tạo ra đều với vẻ đẹp mắt của sự sang trọng và trông rất nổi bật nhất phải nói đến trang sức Swarovski. Từ các cái vòng cổ, vòng tay, hoa tai, nhẫn, charm của Swarovski được tạo ra sáng tạo, kỳ công làm tăng sự quyến rũ, lung linh cho tất cả những người phụ nữ quan trọng đặc biệt nổi bật vào những đêm tiệc.

*

Bảng kích cỡ phụ kiện Swarovski

Swarovski hiện vẫn có cửa hàng tại Việt Nam, tuy nhiên cũng chỉ mới mở ra tại các trung tâm thành phố lớn phải việc mua hàng qua website đối với khách tỉnh giấc còn gặp gỡ nhiều tiêu giảm vì sự việc chọn form size .Liệu giải pháp tính form size trang sức của Swarovski như vậy nào có lẽ là nỗi do dự của nhiều người. Bên dưới đây, memo.edu.vn sẽ đưa ra các bảng size trang sức của Swarovski cho người tiêu dùng tham khảo nhằm khách hàng có thể tìm ra form size trang sức tương xứng nhất cho chính mình nhé!

*

*

*

Giá tìm hiểu thêm của phụ khiếu nại Swarovski

Swarovski được reviews là hiệu trộn lê bậc nhất thế giới về quality nhưng có chi phí cực nên chăng. Bên dưới đây, memo.edu.vn sẽ chỉ dẫn các mức giá tham khảo đối với trang sức và phụ khiếu nại của Swarovski, có thể nói rằng đây là 2 thành phầm được thân yêu nhất ở Swarovski:

Trang sức Swarovski: 2.000.000đ - 10.000.000đ

Phụ khiếu nại Swarovski: 1.500.000đ - 15.000.000đ

*

Săn Voucher tặng kèm của Swarovski

Các đợt bộ quà tặng kèm theo của Swarovski 

Trong những ngày lễ, ngày kỉ niệm thành lập và hoạt động Swarovski sẽ thường tổ chức các đợt giảm giá cho một số sản phẩm của hãng hoặc toàn cục các sản phẩm. Mức sút sẽ tuỳ ở trong vào mỗi lịch trình khuyến mãi.

Cập nhật thông tin những chương trình bộ quà tặng kèm theo của Swarovski

Hoặc các chúng ta cũng có thể ra ngay cửa hàng của Swarovski tại các khối hệ thống memo.edu.vn nhằm săn sale mà chưa phải lo về giá chỉ cả, chất lượng.

Theo dõi các chương trình tặng kèm tại memo.edu.vn

Tại Hà Nội

Tại TP.Hồ Chí Minh

Hệ thống siêu thị Swarovski

*

Tại Hà Nội

Tại TP.Hồ Chí Minh

Nếu bạn là 1 trong những cô con gái thích sở hữu bề ngoài nổi bật, đẳng cấp thì không thể bỏ qua trang sức pha lê Swarovski. Hãy đến ngay siêu thị chính hãng của Swarovski trên memo.edu.vn sớm nhất để được tư vấn và tìm cài những thành phầm ưng ý độc nhất tại hãng.