Ngành nghề tởm doanh


Bạn đang xem: Roche

Ngành
4690Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: - triển khai quyền nhập khẩu các hàng hoá tất cả mã số 2806, 2827, 2828, 2904, 2922, 2923, 2925, 2930 (trừ 2930.90), 2932, 2938, 2941, 3204, 3402, 3403, 3501, 3502, 3506, 3507, 3701, 3822, 3907, 3913, 3917, 3923, 3926, 4010, 4016, 4821, 4823, 4901, 5512, 5911, 6902, 7017, 7314, 7318, 7320, 8205, 8413, 8414, 8418, 8419, 8421, 8443, 8471, 8479, 8481, 8482, 8501, 8504, 8505, 8506, 8507, 8516, 8523, 8528, 8531, 8536, 8539, 8541, 8542, 8544, 9018, 9026, 9027, 9612 với 2853, 2933, 2934, 3504, 3002.10, 3002.90, 9031, 9032, 9033, 2930.90, và 2710 (trừ 2710.12.11 → 2710.12.16, 2710.12.20, 2710.12.30, 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2710.12.70, 2710.12.80, 2710.12.90, 2710.19.20, 2710.19.30, 2710.19.41 → 2710.19.44, 2710.19.50, 2710.19.60, 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.79, 2710.19.81, 2710.19.82), 2924, 2929, 2935, 2937, 2939, 2940, 3203, 3405, 3821, 3824, 3903, 3910, 3914.00.00, 3919 → 3922, 4002, 4009, 4017, 4202, 4802, 4811, 4819, 4820, 4822, 4911, 5601, 5806, 5902, 6307, 6909, 7006, 7009, 7020, 7307, 7312, 7326, 7411, 7412, 7415, 7419, 7607, 7616, 8203, 8204, 8206.00.00, 8207, 8214, 8301, 8302, 8310.00.00, 8412, 8415, 8423, 8473, 8483, 8486, 8503, 8514, 8515, 8517, 8518, 8522, 8525, 8529, 8532 → 8535, 8537, 8538, 8543, 8545, 8547, 8548, 9001, 9002, 9006, 9013, 9015, 9016.00.00, 9017, 9025, 9029, 9030, 9107.00.00, 9403, 9405, 9603, 9608, 2106, 2501, 2705, 2822, 2843, 2847, 2908, 2909, 2916, 2920, 2936, 3005, 3006, 3208, 3210, 3215, 3401, 3404, 3808, 3820, 3914, 3924, 4008, 4014, 4015, 4415, 4418, 4421, 4801, 4809, 4810, 5602, 5903, 6805, 7010, 7014, 7019, 7210, 7308, 7309, 7315, 7325, 7606, 7608, 7609, 7610, 7612, 7614, 8206, 8305, 8307, 8308, 8310, 8410, 8424, 8425, 8427, 8428, 8431, 8442, 8469, 8470, 8477, 8484, 8487, 8509, 8512, 8526, 8546, 8604, 9004, 9016, 9022, 9107, 9011 theo phương pháp của điều khoản Việt Nam. - tiến hành quyền phân phối buôn bán (không ra đời cơ sở phân phối buôn) các hàng hoá gồm mã số HS 2806, 2828, 2923, 3402, 3403, 3502, 3506, 3507, 3822, 3907, 3917, 3923, 3926, 4010, 4016, 4821, 7017, 7314, 9612 với 4901, 6902, 7318, 7320, 8205, 8413, 8414, 8418, 8419, 8421, 8443, 8471, 8479, 8481, 8482, 8501, 8504 → 8507, 8516, 8523, 8531, 8536, 8539, 8541, 8542, 8544, 9018, 9026, 9027, 9033, cùng 2827, 2853.00.00, 2904, 2922, 2924, 2925, 2929, 2930, 2932 → 2935, 2937 → 2941, 3203, 3204, 3405, 3501, 3504.00.00, 3701, 3821, 3824, 3903, 3910, 3913, 3914.00.00, 3919 → 3922, 4002, 4009, 4017, 4202, 4802, 4811, 4819, 4820, 4822, 4823, 4911, 5512, 5601, 5806, 5902, 5911, 6307, 6909, 7006, 7009, 7020, 7307, 7312, 7326, 7411, 7412, 7415, 7419, 7607, 7616, 8203, 8204, 8206.00.00, 8207, 8214, 8301, 8302, 8310.00.00, 8412, 8415, 8423, 8473, 8483, 8486, 8503, 8514, 8515, 8517, 8518, 8522, 8525, 8528, 8529, 8532 → 8535, 8537, 8538, 8543, 8545, 8547, 8548, 9001, 9002, 9006, 9013, 9015, 9016.00.00, 9017, 9025, 9029 → 9032, 9107.00.00, 9403, 9405, 9603, 9608, 2710 (chỉ bao hàm 2710.19.83, 2710.19.89, 2710.19.90, 2710.91.00, 2710.99.00), 2106, 2501, 2705, 2822, 2847, 2908, 2909, 2916, 2920, 3005, 3006, 3208, 3210, 3215, 3401, 3404, 3808, 3820, 3914, 3924, 4008, 4014, 4015, 4415, 4418, 4421, 4801, 4809, 4810, 5602, 5903, 6805, 7010, 7014, 7019, 7210, 7308, 7309, 7315, 7325, 7606, 7608 → 7610, 7612, 7614, 8206, 8305, 8307, 8308, 8310, 8410, 8424, 8425, 8427, 8428, 8431, 8442, 8469, 8470, 8477, 8484, 8487, 8509, 8512, 8526, 8546, 8604, 9004, 9016, 9022, 9107, 9011 theo công cụ của luật pháp Việt Nam.
4799Bán lẻ hiệ tượng khác chưa được phân vào đâu- triển khai quyền phân phối kinh doanh nhỏ (không ra đời cơ sở bán lẻ) các hàng hoá tất cả mã số HS 2806, 2828, 2923, 3402, 3403, 3502, 3506, 3507, 3822, 3907, 3917, 3923, 3926, 4010, 4016, 4821, 7017, 7314, 9612 cùng 4901, 6902, 7318, 7320, 8205, 8413, 8414, 8418, 8419, 8421, 8443, 8471, 8479, 8481, 8482, 8501, 8504 → 8507, 8516, 8523, 8531, 8536, 8539, 8541, 8542, 8544, 9018, 9026, 9027, 9033, và 2827, 2853.00.00, 2904, 2922, 2924, 2925, 2929, 2930, 2932 → 2935, 2937 → 2941, 3203, 3204, 3405, 3501, 3504.00.00, 3701, 3821, 3824, 3903, 3910, 3913, 3914.00.00, 3919 → 3922, 4002, 4009, 4017, 4202, 4802, 4811, 4819, 4820, 4822, 4823, 4911, 5512, 5601, 5806, 5902, 5911, 6307, 6909, 7006, 7009, 7020, 7307, 7312, 7326, 7411, 7412, 7415, 7419, 7607, 7616, 8203, 8204, 8206.00.00, 8207, 8214, 8301, 8302, 8310.00.00, 8412, 8415, 8423, 8473, 8483, 8486, 8503, 8514, 8515, 8517, 8518, 8522, 8525, 8528, 8529, 8532 → 8535, 8537, 8538, 8543, 8545, 8547, 8548, 9001, 9002, 9006, 9013, 9015, 9016.00.00, 9017, 9025, 9029 → 9032, 9107.00.00, 9403, 9405, 9603, 9608, 2710 (chỉ bao gồm 2710.19.83, 2710.19.89, 2710.19.90, 2710.91.00, 2710.99.00), 2106, 2501, 2705, 2822, 2847, 2908, 2909, 2916, 2920, 3005, 3006, 3208, 3210, 3215, 3401, 3404, 3808, 3820, 3914, 3924, 4008, 4014, 4015, 4415, 4418, 4421, 4801, 4809, 4810, 5602, 5903, 6805, 7010, 7014, 7019, 7210, 7308, 7309, 7315, 7325, 7606, 7608 → 7610, 7612, 7614, 8206, 8305, 8307, 8308, 8310, 8410, 8424, 8425, 8427, 8428, 8431, 8442, 8469, 8470, 8477, 8484, 8487, 8509, 8512, 8526, 8546, 8604, 9004, 9016, 9022, 9107, 9011 theo vẻ ngoài của pháp luật Việt Nam.
7020Hoạt động hỗ trợ tư vấn quản lýChi tiết: - thương mại dịch vụ tư vấn quản lý chung; - thương mại dịch vụ tư vấn thống trị marketing;
7320Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ phân tích thị ngôi trường (Doanh nghiệp ko được thực hiện lĩnh vực dịch vụ thăm dò chủ ý công chúng lao lý tại CPC 86402);
7730Cho thuê thiết bị móc, lắp thêm và đồ dùng hữu hình khác

Wow
CV - tủ sách CV mẫu
Công nạm tính lương
Báo cáo lương
Nhân số học
Câu hỏi rộp vấn
Lộ trình sự nghiệp
HR Insider
Empower growth
*

*

Quy mô

100-499 nhân viên

Lĩnh vực

Dịch vụ Y tế/Chăm sóc mức độ khỏe

Liên hệ

HR Department

At Roche, about 90,000 people across 160 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we have become one of the world’s leading research-focused healthcare groups. Our success is built on innovation, curiosity và diversity
As part of the Roche group, Roche Vietnam Co., Ltd has established a nation-wide network in Vietnam, delivering differentiated medical value to lớn healthcare professionals that significantly improves & truly makes a difference to patient’s health and quality of life. To lớn innovate healthcare, we have ambitious plans to lớn keep learning and growing and we are seeking people who have the same goals for themselves.


*
*

Video


Phúc lợi


Social insurance, health insurance, unemployment insurance according khổng lồ Labor Laws

Xem thêm: Thông Tin Pokemon Bộ Ba Thời Tiết Pokemon Huyền Thoại Siêu Đẹp

Professional, dynamic working environment
Attractive salary
Vietnam
Works
Dành mang lại Nhà tuyển dụng
Việc tuân theo khu vực
Xem tất cả khu vực
Việc tuân theo ngành nghề
Tìm việc làm
Ứng dụng di động
Chứng nhận bởi
Powered by
Kết Nối với Vietnam
Works
Tầng 20, tòa bên E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam
*
Works
Powered by
Thỏa thuận sử dụng
Quy Định Bảo Mật
Sơ Đồ Trang Web