Lý Nhã Kỳ chia sẻ với Vn
Express
về túi tiền đầu tư trang phục bố mùa dự liên hoan phim Cannes. Cô đã cất cánh sang
Pháp vào ngày cuối tuần qua để chuẩn bị cho sự khiếu nại năm nay, ban đầu từ ngày 17/5.

Bạn đang xem: Lý nhã kỳ cannes 2016


Ex.jpg" alt="*">