shape

B1 Preliminary for Schools

Được học TẤT CẢ các khóa học
Kích hoạt nhanh chóng
Giá gốc
1,200,000 đ
Học trọn đời, chỉ cần trả một lần
Miễn phí ship thẻ toàn quốc
Khuyến mãi
399,000 đ
  • Reading
  • Writing
  • Listening

Luyện tập kỹ năng đọc hiểu trong bài thi PET với đầy đủ các dạng bài tập từ Phần 1 tới Phần 5 có đầy đủ đáp án và giải thích chi tiết

Cùng luyện tập với các bài tập Part 1, 2, 3, 4 trong bài thi PET listening. Tất cả các bài tập đều có đáp án và script chi tiết