Lâm Vỹ Dạ nói bí quyết quan trọng độc nhất để cùng Hứa Minh Đạt giữ lại lửa hôn nhân gia đình suốt 12 năm là chăm nom cho phần lớn bữa cơm gia đình và biết rún nhường mỗi lúc có tranh cãi.

Bạn đang xem: Vợ chồng lâm vỹ dạ


LAXR5y
Ff
Vlc
Hznud
QB7g" alt="*">