shape

Chính sách thanh toán

terms

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Thông tin về điều kiện giao dịch chung

a) Các điều kiện về thời gian hay phạm vi địa lý:
Minmo hỗ trợ giao thẻ học trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt nam vào tất cả các ngày, trừ ngày nghỉ và lễ Tết

b) Chính sách hoàn trả
Khách hàng sau khi mua có quyền hoàn trả lại học phí trong vòng 30 ngày nếu không thích sản phẩm. Khách hàng có thể nhận lại học phí thông qua chuyển khoản và chịu phí chuyển khoản (nếu có)

c) Chính sách bảo hành sản phẩm
Sản phẩm được bảo hành 1 năm kể từ ngày mua khóa học

d) Nghĩa vụ của các bên
Người mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ lệ phí theo biểu phí của website tại thời điểm mua hàng. Người bán có trách nhiệm cung cấp khóa học có đầy đủ tính năng và thời hạn như thông tin trên website.

2. Thông tin về vận chuyển và giao nhận

a) Các phương thức giao hàng
Minmo hỗ trợ cách cách thức giao hàng sau: Chuyển khoản. Khách hàng ghi email vào nội dung chuyển khoản, Minmo sẽ gửi lại thông tin về email này.
Nhận thẻ thanh toán tại nhà (COD): Khách hàng sẽ nhận được thẻ kích hoạt tại nhà và thanh toán cho bưu tá.

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng
Nếu thanh toán qua chuyển khoản, tài khoản của khách hàng sẽ được kích hoạt luôn. Nếu thanh toán qua COD, khách hàng sẽ nhận được mã kích hoạt sau 2-3 ngày

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng
Trong trường hợp giao thẻ học chậm cho khách hàng, Minmo sẽ gọi điện trực tiếp cho khách hàng để khách hàng nắm được thông tin. Khi đó khách hàng có quyền hủy đơn hàng nếu muốn.

3. Thông tin về các phương thức thanh toán

Minmo hiện hỗ trợ các phương thức thanh toán sau:
Chuyển khoản: Khách hàng thanh toán theo biểu phí và chịu phí chuyển khoản (nếu có). Tài khoản của khách hàng sẽ được kích hoạt ngay khi chúng tôi nhận được học phí.
Thanh toán tại nhà: Khách hàng sau khi nhận mã thẻ học do bưu chính chuyển đến nếu chấp nhận sẽ thanh toán cho bưu tá. Khách hàng sẽ nhận được thẻ học sau 2-3 ngày kể từ ngày đặt hàng.