shape

Chính sách bảo mật

terms

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website, sau đây gọi tắt là Memo . Chính sách bao gồm mô tả cách mà Memo tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ các thông tin này.

A. Bảo mật thông tin người dùng:

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Memo sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

- Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký: Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, ngày tháng năm sinh, giới tính,...

- Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin Memo đưa ra, bằng email, hay trên website.

2. Mục đích sử dụng

Memo sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích được nêu trong mục này.

- Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Memo

- Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ...

- Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của Memo đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên Memo

- Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại...

- Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào Memo , dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.

- Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

- Dùng để liên lạc với thành viên khi Memo điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

- Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

- Dùng trong các dịch vụ khác do Memo cung cấp.

- Dùng cho những mục đích khác của Memo không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên Memo Edu

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Memo sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.

- Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

- Thông tin của khách hàng (email) sẽ được lưu trong suốt quá trình hệ thống hoạt động

4. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin

Chỉ những người được cấp quyền tại MonKa mới được tiếp cận các thông tin này. Memo cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào. Nếu sử dụng sai mục đích hoặc bị tiết lộ cho bên thứ 3.

5. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu Memo không cung cấp thông tin cho người bán trên Memo .

- Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của Memo để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.

6. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được Memo lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của Memo .

7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được Công ty thu thập, lưu trữ và quản lý trên máy chủ của công ty.

8. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất cứ khi nào khách hàng sử dụng dịch vụ của Memo , Memo cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, Memo cố gắng cung cấp cho khách các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó– trừ khi Memo phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, Memo có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi Memo xử lý yêu cầu của khách hàng.

Trong trường hợp Memo có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, Memo sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Memo cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi khách hàng xóa thông tin khỏi dịch vụ của Memo , Memo có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của Memo .

9. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết.

Khi đăng ký thành viên, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

B. Bảo mật thanh toán:

- Memo có các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được lưu giữ tuyệt đối an toàn. Ngoài ra, hệ thống thanh toán trên Memo được kết nối với các đối tác thứ ba như VnPay, NAPAS; theo đó, tuân theo toàn bộ các tiêu chuẩn bảo mật của các cổng thanh toán này như:

- Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp

- Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán PCI do Control Case cấp

- Thông tin thẻ ngân hàng của khách hàng không được lưu trên hệ thống của Memo . Khi khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên Memo , thông tin thẻ sẽ được nhập trên website Cổng thanh toán VnPay và NAPAS.