shape

Ôn tập về hàng giá trị của số tự nhiên

Hàng giá trị

Số 7654321 có thể được đặt trên bảng giá trị như sau:
Hàng triệu Hàng trăm nghìn Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
7 6 5 4 3 2 1

Hàng giá trị của số tự nhiên

Trong một số, chữ số cuối cùng nằm phía bên phải luôn ở vị trí hàng đơn vị. Chữ số tiếp theo bên phải sẽ là hàng chục. Các chữ số còn lại theo đó lần lượt được đặt vào các hàng giá trị cho đến khi không còn chữ số nào nữa.

Ví dụ:
459
Số start color #11accd, 4, end color #11accd, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, start color #e07d10, 9, end color #e07d10 được tạo thành từ start color #11accd, 4, end color #11accd trăm, start color #1fab54, 5, end color #1fab54 chục, and start color #e07d10, 9, end color #e07d10 đơn vị.
Chúng ta cũng có thể viết nó như sau: start color #11accd, 4, end color #11accd, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, start color #e07d10, 9, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 400, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 50, end color #1fab54, plus, start color #e07d10, 9, end color #e07d10.
 
Hoặc chúng ta có thể viết vào bảng như sau:
Hàng ngàn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
  start color #11accd, 4, end color #11accd start color #1fab54, 5, end color #1fab54 start color #e07d10, 9, end color #e07d10
Lưu ý: Chữ số càng nằm gần về bên trái, hàng giá trị của nó càng lớn. Ví dụ: 6 trăm lớn hơn 6 đơn vị vì hàng trăm nằm gần về bên trái hơn hàng đơn vị.

1.

Hàng giá trị của chữ số start color #11accd, 8, end color #11accd  trong 2, start color #11accd, 8, end color #11accd, 94 là gì?

2.

Chữ số start color #1fab54, 1, end color #1fab54 trong số nào đại diện cho hàng giá trị 10000?

3.

Sắp xếp các chữ số để tạo ra số nhỏ nhất có bốn chữ số.

___ ___ ___ ___ 

4
9
8
6


 


4.

Chữ số start color #01a995, 5, end color #01a995 trong số 7, start color #01a995, 5, end color #01a995, 694 đại diện cho giá trị nào?

  

Được học TẤT CẢ các khóa học
Học trọn đời, chỉ cần trả một lần
Kích hoạt nhanh chóng
Miễn phí ship thẻ toàn quốc
Giá gốc
1,200,000 đ
Khuyến mãi
399,000 đ
Số câu hỏi
4
Số câu đúng
0
Điểm
0/10

Ôn tập về tìm số trung bình cộng