shape

Luyện tập (Phép trừ phân số)

Được học TẤT CẢ các khóa học
Học trọn đời, chỉ cần trả một lần
Kích hoạt nhanh chóng
Miễn phí ship thẻ toàn quốc
Giá gốc
1,200,000 đ
Khuyến mãi
399,000 đ

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ