shape

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Được học TẤT CẢ các khóa học
Học trọn đời, chỉ cần trả một lần
Kích hoạt nhanh chóng
Miễn phí ship thẻ toàn quốc
Giá gốc
1,200,000 đ
Khuyến mãi
399,000 đ

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ